Noves pinatades amençants de mort

Els feixistes repeteixen
Ahir divendres dia 2, de nou, el Casal Jaume I ha segut objecte de pintades. En aquest cas, no feien referència a "4o años de glória" ni a "Espanya", si no que han segut contundets, mort als membres del casal.

Creim que el missatge de mort està clar, encara més que l´anterior pintada, que tant l´alcalde com les forçes policials van catalogar de "gamberrisme infantil". En aquest, cas ja no poden fer-ho, ja que les al·lusions de mort son molt més que evidents. Esprem que tot dos posen fi aquesta onada de "bandalisme" sobre la façana del casal, les persones que l´usen i el poble de Monòver.

temes_noticies: