La CAL davant la decisió del Govern del Principat d'aplicar la tercera hora

31 de gener de 2007 NOTA DE PREMSA
La CAL, Coordinadora d'Associacions per la Llengua catalana, vol denunciar l'acte d'intromissió del Govern espanyol en el sistema educatiu del Principat, materialitzat en el decret d'ensenyances mínimes de primària pel qual es fixa una tercera hora lectiva en llengua espanyola, un decret que ara el Govern del Principat de Catalunya ha decidit ncomprensiblement acatar i dur a la pràctica.

Des de la CAL volem recordar que, segons l'informe de setembre de 2006 del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, les competències lingüístiques dels i les alumnes del Principat són molt semblants per ambdues llengües i, en certs aspectes, superiors en el cas de la llengua espanyola. De fet, es constata sovint que, mentre el 100% de l'alumnat és capaç d'expressar-se en espanyol, són força els estudiants que no disposen, a la fi del cicle educatiu, de plenes competències en català, especialment entre aquells alumnes procedents d'entorns abassegadorament castellanoparlants. És, per tant, amb l'objectiu de garantir la plena integració d'aquests alumnes que cal consolidar la immersió lingüística.

La decisió del Govern espanyol persegueix, tanmateix, un objectiu clarament oposat: continuar arraconant la llengua catalana, convertint-la en quelcom completament prescindible per a viure i treballar a casa nostra. I és que si el Govern espanyol volgués dur a la pràctica un autèntic bilingüisme sostenible, en què les dues llengües oficials disposessin de les mateixes oportunitats, hauria de promoure activament la llengua més dèbil, és a dir, la catalana, bo i dotant-la de la protecció legal que avui dia gaudeix, en exclusiva, la llengua espanyola. Nogensmenys, les seves polítiques (secessionisme lingüístic, negació del dret a utilitzar la llengua catalana en el Congrés dels Diputats espanyol, retallada de la presència del català als mitjans de comunicació de titularitat pública espanyola, etc) van sempre en el sentit contrari, essent-ne el decret d'ensenyances mínimes l'última mostra.

Des de la CAL continuarem apostant per fer del català una eina de cohesió social, un instrument idoni per a la plena integració de les persones nouvingudes. I per aconseguir-ho, és imprescindible dur a terme una constant discriminació positiva envers la llengua pròpia i consolidar, en l'àmbit educatiu, sense interferències alienes, la immersió lingüística. Per tant,
demanem al Govern de la Generalitat de Catalunya valentia i decisió per tal de no aplicar el decret suara comentat. Altrament, ens podem trobar que el sistema educatiu del Principat s'assimili al del País Valencià o al de les Illes, uns sistemes educatius que mostren, indefectiblement, uns nivells de competències en català clarament inferiors als del Principat.

Gavina Freixa i Rius
Àrea de Comunicació de la CAL Nacional
comunicacio@cal.cat
C. Santa Perpètua, 15, baixos 08012 Barcelona
93 415 90 02 - 655 896 304
www.cal.cat

temes_noticies: