La Conselleria de Medi ambient desoeix novament les Recomanacions del Síndic de Greuges

La Conselleria de Medi ambient desoeix novament les Recomanacions del Síndic de Greuges respecte al Pla Eòlic i a la delimitació de les Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPAs)

A més, el Conseller García Antón, en una manipuladora maniobra, afirma acceptar les Recomanacions del Síndic de Greuges, però lluny de fer-ho, en comptes de complir-les, assenyala que “les tindrà en compte per a fer l'informe de les al·legacions i, si escau, proposarà les oportunes modificacions del projecte”.

Adjuntem:

  • Nota de premsa.
  • Queixa presentada en gener del 2008.
  • Recomanació del Síndic de Greuges a la Conselleria de Medi Ambient.
  • Resposta d’ “acceptació” del Conseller de Medi Ambient al Síndic de Greuges.

Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat
Email: zona14@benillup.cat
Telèfon: 676 60 50 50
Web:www.zona14.org

temes_noticies: