Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat: Nota de premsa

La Coordinadora acudeix novament al Síndic de Greuges per a denunciar que el Pla Eòlic segueix avant a pesar d'haver prescrit

La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat, juntament amb l’Associació per al Desenvolupament Eòlic Sostenible, ha presentat davant de la Sindicatura de Greuges una nova Queixa contra la Conselleria d’Infraestructures, per incompliment de la norma que establia el 31 de desembre de 2007 com a data límit per a la finalització dels parcs eòlics. | Cinc anys després de presentades les al·legacions, encara no han estat contestades. | Només en 14 dels 68 parcs eòlics de la Comunitat van presentar pròrrogues dins del termini. Els drets de les empreses han prescrit i en compliment estricte de la llei cap projecte eòlic podria ser dut avant en la província d'Alacant i molt pocs en la resta de la Comunitat Valenciana.

Adjuntem:

  • Nota de premsa en valencià.
  • Queixa presentada al Síndic de Greuges.

Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat
Email: zona14@benillup.cat
Telèfon: 676 60 50 50
Web: www.zona14.org

temes_noticies: