CONGRÉS: LA REPRESSIÓ FRANQUISTA AL PAÍS VALENCIÀ ALS 70 ANYS DEL "AÑO DE LA VICTORIA"

Publiquem el programa del CONGRÉS: LA REPRESSIÓ FRANQUISTA AL PAÍS
VALENCIÀ ALS 70 ANYS DEL "AÑO DE LA VICTORIA"
que tindrà lloc els propers Divendres 29 i Dissabte 30 de maig a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània.

La repressió franquista al País Valencià als 70 anys del "Año de la victoria"

Comité organitzador:

Directors: Dr.Javier Navarro (Universitat de València) i Dr. Ricard Camil
Torres (Universitat de València)
Vocals: Dr. Pelai Pagès (Universitat de Barcelona), Dr. Vicent Gabarda, Dra.
Rosa Monlleó Peris (UJI), Dr. David Ginard (Universitat Illes Balears) i Dr.
Josep Miquel Santacreu (Universitat d'Alacant)
Secretari: Vicent Sampedro

PROGRAMA

DIVENDRES 29 de MAIG DE 2009

12.00h. Presentació del llibre de ponències i comunicacions de la Primera Trobada d'Investigadors de la Repressió Franquista al País Valencià.

13.00h. Testimoniatges de la repressió franquista.

15.45h. Acreditació.

16.00h. Presentació del Congrès.

16.15h. Conferència. La repressió franquista als Països Catalans. L'aplicació de la legislació franquista. Dr. Pelai Pagès (Universitat de Barcelona)

17.00h. Debat.

17.15h. Pausa.

17.30h. Ponència. Les execucions de la postguerra. El cas de València. Dr. Vicent Gabarda.

18.15h. Ponència. Casuística de les depuracions municipals a l'àmbit rural del País Valencià. Ricard Camil Torres Fabra (Universitat de València).

19.00h. Debat.

19.15h. Sessió de comunicacions.

DISSABTE 30 de MAIG de 2009

9.30h. Ponència. La repressió franquista a l'àmbit científic. Dr. Josep Lluís Barona (Universitat de València).

10.15h. Ponència. La repressió a la Universitat. Dr. Marc Baldó (Universitat de València).

11.00h. Debat.

11.15 h. Pausa.

11.30h. Ponència. La repressió franquista a les Illes Balears. Dr. David Ginard (Universitat de les Illes Balears).

12.15h. Ponència. A propòsit de la repressió franquista des d'una perspectiva comparada. Dr. Ismael Saz (Universitat de València).

13.00h. Debat.

13.15h. Sessió de comunicacions.

Dinar

15.30h. Ponència. La repressió contra les dones al País Valencià. Dra. Rosa Monlleó (Universitat Jaume I Castelló).

16.15h. Ponència. La repressió franquista sobre la maçoneria valenciana. Vicent Sampedro (Universitat de València).

17.00h. Debat.

17.15h. Pausa.

17.30h. Ponència. Els arxius de la repressió. Ponent: Dr. Antonio Calzado.

18.15h. Ponència. Víctimes innocents encara de la repressió del franquisme al País Valencià. Dr. Josep Miquel Santacreu (Universitat d'Alacant).

19.00h. Debat.

19.15h.Taula rodona. Cal continuar investigant la repressió franquista? Perspectives d'estudi. Modera: Xavier Navarro (Universitat de València).

Components: Dra. Ana Aguado (UVEG), Dra. Carmen Agulló (UVEG), Dr.Albert
Girona (UVEG) i Vicenta Verdugo (UVEG).

COMUNICACIONS

Formats de presentació

Els originals hauran de remetre's via correu electrònic a l'adreça spalau@octubre.cat o en suport disquet, i en aquest cas s'adjuntarà també una còpia en paper. En aquest cas, es farà arribar a l'OCCC, C/ Sant Ferran, 12. 46001, València, a l'atenció de "Trobada d'Investigadors. Comunicacions".

S'estableix en 20 pàgines (DIN-A4) l'extensió màxima de tot el treball. El text ha d'editar-se utilitzant com a font Times New Roman (grandària de lletra 12) i amb interlineat a espai i mig. El text es presentarà en Word. Caldrà que consten explícitament:

  • Títol del treball.
  • Nom de l'autor.
  • Lloc de treball i adreça per a correspondència, tant ordinària com electrònica.

Cada apartat del text portarà un encapçalament en minúscules i negreta. Dins del text, el número de la nota a peu de pàgina ha de situar-se després del signe de puntuació.

DATA LÍMIT D'ENTREGA: 15 DE MAIG DE 2009

CONVALIDABLE PER 2 CRÈDITS DE LLIURE OPCIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

Data límit d'inscripció : 26 de maig. Es lliurarà certificat d'assistència.
Preu: 25 euros (15 euros per a estudiants i aturats/aturades). Inclou dinar.

Per a participar, cal que us matriculeu en el formulari que apareix a www.octubre.cat. Forma de pagament: ingrès al nº de compte de Caixa Catalunya 2013-1368-41-0202075153. Al rebut bancari heu d'escriure en l'apartat de Concepte "Trobada d'investigadors" I en Nom del beneficiari Arxiu de la Memòria i l'heu d'enviar a l'Octubre CCC, c/ Sant Ferran, 12. 46001 València. Els rebuts els podeu enviar per correu ordinari a l'adreça anterior a l'atenció de "Trobada d'Investigadors" o per e-mail a l'adreça: spalau@octubre.cat

temes_noticies: