La Coordinadora acudeix una altra vegada a Europa per a què la Comissió d’Europarlamentaris que visitarà la Comunitat Valenciana

Nota de premsa
El Comtat, 20 de febrer del 2007

La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat ha realitzat en els últims dos anys set preguntes escrites davant la Comissió Europea que han estat contestades en repetides ocasions pels respectius Comissaris. La Comissió ja ha advertit de què cal considerar les zones IBAs com zones ZEPAs , de que ha d’aplicar-se la Directiva d’Hàbitats a les zones LIC i que no és adequada la instal•lació de parcs eòlics en l'àrea d’amortiment d'impactes d'una zona humida i d'un parc natural (circumstàncies al•legades per la Coordinadora per a evitar que s'instal•len els parcs eòlics de les serres d'Almudaina i d'Alfaro, zona 14 del Pla Eòlic Valencià).

Ara ens hem dirigit de nou a la Comissió Europea, a través de l'eurodiputat Bernat Joan, perquè en la visita programada al País Valencià d'un Delegació de parlamentaris europeus per al pròxim 1 de març, a més de tractar els problemes derivats de la Llei Urbanística Valenciana, s'analitzen els problemes ambientals derivats de l'aplicació del Pla Eòlic en aquest territori.

La Coordinadora, en aquesta nova pregunta, es fa així mateix eco de les nombroses irregularitats comeses en tot el territori valencià i el fet que també en el plantejament i execució de nombroses zones del Pla Eòlic Valencià s'ha incomplit obertament la Directiva d'Hàbitats i la Directiva d'Aus, arribant fins i tot a situar parcs eòlics dins de zones declarades LIC i en zones IBA denunciades davant el Tribunal Europeu de Luxemburg per no haver estat proposades com zones ZEPA. Fins i tot s'han projectat parcs eòlics en l'entorn d'un parc natural (Marjal Pego-Oliva).

A més, el procediment d'avaluació ambiental d'aquests projectes presenta nombroses irregularitats i els estudis d'impacte tenen greus mancances, arribant-se a casos extrems on ha començat la construcció d'alguns parcs eòlics abans que s'haguera publicat la seua declaració d'impacte ambiental, o que s'haja sol•licitat l'ocupació de vies pecuàries una vegada que les obres ja estaven finalitzades. Hi ha hagut zones on s'ha omès l'estudi preceptiu previ d’avifauna i altres on s'han projectat els aerogeneradors al costat d'abrics amb pintures rupestres declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.

La Coordinadora afegeix que “totes aquestes irregularitats han estat denunciades davant l'Administració Valenciana què, malgrat les evidències, ha seguit avant amb els projectes”.

Durant la Visita de la Delegació d’Europarlamentaris està previst que se'ls lliure un ampli dossier on s'arreplega les nombroses irregularitats i incompliments de les Directives Europees que s'han donat en totes les zones del Pla Eòlic Valencià.

El Comtat, 20 de febrer del 2007
Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat

temes_noticies: