XXIVè PREMI DE POESIA MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

L'Associació Cultural Amics de Joan Valls i Jordà convoca el XXIVè PREMI DE POESIA MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.

Podeu consultar les bases d'aquest premi a continuació i visitar la seva web amb programacions culturals, cursos de poesia i articles.

Bases
1. Hi podran concórrer treballs poètics, en qualssevol modalitats, escrits
en llengua catalana.
2. L¹extensió de les obres, que hauran de ser originals i inèdites, no serà
menor de 400 versos ni inferior, en d¹altres casos, a la d¹un volum normal
de poesia. No hi podran concursar obres guanyadores en d¹altres certàmens.
3. Els originals, per quintuplicat i en òptimes condicions de lectura, faran
constar nom, adreça i telèfon de l¹autor/a. L¹ús de pseudònims es regirà per
l¹habitual sistema de plica, a l¹interior de la qual hom consignarà les
dades completes de l¹interessat.
4. Els treballs hauran de ser tramesos, abans del 12 de febrer de 2007, a
AMICS DE JOAN VALLS, Pintor Salvador Abril 11, 11ª, 46005 València. Els
manuscrits de les obres no guardonades podran ser recuperats dins el termini
de dos mesos a comptar des del lliurament del premi sol·licant-ne la
devolució contra reemborsament. Passat aquest termini els originals seran
destruïts per a la seua conversió en paper reciclat.
5. S¹hi estableix un únic premi, indivisible, de 1.500 euros, corresponents
als drets d¹autor de la primera edició. El premi, tanmateix, podrà ser
declarat desert si les obres presentades no reuneixen, a parer del jurat,
mèrits suficients o no s¹ajusten a les condicions de la convocatòria. El
jurat podrà fer mencions honorífiques de l¹obra o obres finalistes.
6. AMICS DE JOAN VALLS negocia a hores d¹ara l¹edició del treball guardonat
en una editorial valenciana, el nom de la qual serà fet públic dins el
termini de presentació de les obres.
7. El jurat serà integrat per Jordi Botella, Isidre Martínez Marzo, Eduard
Marco, Josep Ribera i Manel Rodríguez-Castelló.
8. L¹acte públic d¹adjudicació del premi tindrà lloc a la ciutat d¹Alcoi el
10 de març de 2007, en el transcurs d¹un sopar on serà present el jurat i on
es lliuraran també els XIII Premis Joan Valls i Jordà Per l¹Ús i Promoció
del Català.

A la ciutat d¹Alcoi, vint d¹octubre de 2006

temes_noticies: