NOMENAMENT DE JOAN BAPTISTA MALONDA GRAU COM A DIRECTOR DEL CP EL CASTELL d’ALMOINES A EFECTES DE L’1 DE JULIOL PROPER

NOTA SOBRE EL NOMENAMENT DE JOAN BAPTISTA MALONDA GRAU COM A DIRECTOR DEL CP EL CASTELL d’ALMOINES A EFECTES DE L’1 DE JULIOL PROPER.

La comunitat educativa del Col•legi Públic “El Castell” d’Almoines (La Safor) es congratula d’informar a l’opinió pública, al món educatiu i als mitjans de comunicació que en el dia de la data hem rebut de la Directora Territorial de València el nomenament de Joan Baptista Malonda Grau com a director de l’escola a efectes de l’1 de juliol fins el 30 de juny de 2013.

Recordem que el curs passat Joan Baptista Malonda Grau, malgrat tenir el suport de tota la comunitat educativa de l’escola va estar avaluat negativament com a director, fet que li va impedir la renovació en el càrrec.

A l’estiu passat la Conselleria d’Educació li va obrir un expedient que tenia com objectiu inhabilitar-lo per a ocupar qualsevol càrrec de l’equip directiu. En aquell moment estava proposat per l’actual directora com a Cap d’Estudis.

La Conselleria d’Educació, després de seguir els tràmits pertinents, va sobreseir l’expedient i Joan Baptista Malonda Grau va estar anomenat com a Cap d’Estudis en desembre passat.

A mitjan curs va eixir al DOCV la normativa per a l’elecció de directores i directors en aquells centres on calia, on hi figurava Almoines.

Tant el Claustre com el Consell Escolar valoraren que era coherent que es tornara a presentar el mateix equip directiu que feia un any, en el qual Joan Baptista Malonda Grau constava com a Director.

L’equip educatiu acceptà la proposta, amb un sol canvi per qüestions personals, i presentà el corresponent projecte de direcció i el currículum del candidat a la direcció, segons la normativa establerta.

El dia 5 de març del present a l’escola d’Almoines es reuní la comissió avaluadora del projecte i el currículum, i ho valorarà en un total de 43 punts sobre un màxim possible de 50, que en xifres de la puntuació decimal equivaldria a 8,6 punts sobre un màxim de 10.

Hui s’ha tancat tot els procés legal amb l’anomenament de Joan Baptista Malonda Grau com a director de l’escola, el qual ha proposat de forma immediata la resta de l’equip directiu, a la secretaria Rosa Aparicio Almiñana i a Julia Salort Serra com a Cap d’estudis, segons constava al projecte de direcció que es presentà.

Durant aquest curs destaquem i fem incidència de forma especial que l’escola amb l’equip directiu actual, sota la direcció de Mª Rosario Furió Vita ha continuat amb la mateixa trajectòria i projecte d’escola i ha fet noves aportacions per a la seua millora, per la qual cosa rep de forma sincera el nostre agraïment. Igual que agraïm les nombroses mostres de suport, adhesions i premis que ha rebut l’escola a partir de la injusta valoració negativa que va impedir la continuïtat de l’anterior equip directiu. Continuïtat que ara torna a ser una realitat.

Se’ns fa difícil d’entendre que unes persones i un projecte educatiu que fou valorat negativament fa un any, per la qual cosa es va impedir la seua renovació, ara després d’un curs siga valorat molt positivament i anomenat de bellnou com equip directiu.
Legalment tot el procés ha seguit la normativa escaient, però si les lleis permeten que en el termini d’un any es negue la renovació d’un equip directiu per a després ser aprovada la seua elecció, es fa necessari urgent una modificació de la normativa establerta per a la renovació del càrrecs directius, una modificació en la línia de donar-li més autonomia als claustres i als consells escolars per a la renovació de la direcció i de l’equip directiu dels centres educatius, en definitiva més democràcia.

Almoines a 25 de juny de 2009

temes_noticies: