Nota de premsa: El ministeri ha fet un mapa eòlic on es mostra el Comtat com una zona de calma de vents

El ministeri ha fet un mapa eòlic on es mostra el Comtat com una zona de calma de vents

La Coordinadora ha formulat una nova denúncia que s’ha presentat davant del Cap de l’Àrea d’Avaluació Ambiental, del Director General d’Energia de l’Agència Valenciana d’Energia i del Cap del Servei Territoria d’Energia d’Alacant, on s’exposa que a la llum dels nous avanços tecnològics que permeten modelitzar el potencial eòlic d’una zona sense fer mesures, tal com ha fet el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, una volta més es demostra que la zona 14 és una lloc de poc vent, en general, i per tant poc apte per a la instal·lació de molins.

Recentment l’IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia) dependent del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha publicat un atles eòlic d’Espanya (http://atlaseolico.idae.es/atlas/) confeccionat per modelització de dades globals, geofísiques i meteorològiques. L’objectiu és analitzar tot el recurs eòlic potencial disponible en terra ferma, banda litoral i mar endins fins a 24 milles nàutiques. IDAE ha creat una potent ferramenta per a modelitzar el recurs eòlic en un llarg termini de temps sense desenvolupar una campanya de mesures, tot i que aquestes s’han utilitzat per a validar els resultats de la ferramenta.

IDAE posa aquesta informació a disposició del públic en general i de les empreses promotores en particular matisant que, una volta feta una preselecció d’un emplaçament “les dades de torres meteorològiques són imprescindibles per a confirmar el potencial eòlic previst en un emplaçament concret”.

És a dir, es pretén que no se seleccionen arbitràriament zones atenent a criteris inicials més enllà de l’eòlic, cas de la zona 14, on la Coordinadora sempre ha denunciat que vam ser seleccionats per descart, per ser una zona d’interior amb petits pobles rurals sense atendre als valors ambientals que es violaven, ni per suposat, al potencial eòlic existent (convé recordar la precisió de Conselleria en mesurar el vent amb una bufanda en la zona 14).

Una volta analitzat el mapa que facilita IDAE s’observa:

  • D’una banda hi ha zones amb molt més vent que en la comarca del Comtat que és de les de més calma eòlica (amb valors inferiors a 4 m/s), per exemple tota la franja litoral, per exemple la zona del Cap de Sant Antoni, la zona de Benidorm, i les comarques del sud que en el seu moment foren descartades com a recurs aprofitable. (mirar mapes 1, 2 i 3)
  • Dins la nostra zona 14 s’observa que, els parcs de Lloma Rodona i Tossal del Rei tenen una velocitat mitjana a 80 m inferior als 6 m/s i en el parc eòlic d’Alfaro només hi ha 5 aerogeneradors dins la franja dels 6’5 i 7 m/s (mirar mapa 4).

Convé recordar que no es considera rentable una zona eòlica si no superen els 7 m/s encara que fa unasanys, quan va començar la Coordinadora, no eren rentables si no se superaven els 10 m/s. De tota manera aquests valors no els són extranys a l’empresa promotora Vent Sol i Energia que en la memòria del projecte ja reconeix que cap mitjana de velocitat de vent supera els 7 m/s.

Mapa1i2

Mapa 1 Potencial eòlic segons IDAE
Mapa 2. Detall de la nostra zona

Mapa3

Mapa 3. Les zones eòliques del Plà Eòlic Valencià

(en groc s’observen totes les zones descartades que ara l’IDAE considera que tenen un ample potencial eòlic)

Front aquestes dades la Coordinadora ha formulat una nova denúncia davant el Servei Territorial d’Energia d’Alacant per a què anul·le d’una volta per totes el projecte d’instal·lar 50 molins de 100 m d’alçària a les comarques del Comtat i la Marina Alta, a més li reiterem totes les denúncies que encara continuen pendents de contestació.

Mapa4

Mapa 4. Detall de la zona 14 comparat amb un mapa topogràfic on es veu la ubicació dels molins.

Cap tros de la zona 14 arriba als 7 m/s (color taronja).

Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat
Web: www.zona14.org
Email: zona14@benillup.com
Telèfon: 676 60 50 50

temes_noticies: