La Generalitat Valenciana redueix dràsticament les ajudes als municipis que tenen aerogeneradors

La Generalitat aprova una Ordre en la què es regulen les compensacions econòmiques en els municipis afectats pel Pla Eòlic. El Ajuntaments afectats no rebran els diners directament i la quantia d’aquestes compensacions s’ha vist disminuïda. A més a més, els diners compensatoris també estaran destinats a campanyes pro-eòliques.

Des de que es va anunciar la possible implantació d’aerogeneradors en la comarca del Comtat, la famosa zona 14 del Pla Eòlic Valencià, “molts” es van fregar les mans creient que arribava un futur prometedor (diners per als Ajuntaments) als petits pobles de la comarca.

Els empresaris eòlics, talonari baix del braç, van anar parlant amb els alcaldes de la comarca convencent-los de les bondats econòmiques que els molins durien als seus municipis si s’instal·laven centrals eòliques en els seus termes municipals. Al mateix temps, les veus de la Generalitat s’omplien la boca parlant de diners i aquests rumors (rumors, perquè mai ha estat escrita la quantia que els empresaris eòlics anaven a donar als ajuntaments) s’anaven repetint escales a baix fins arribar a la gent. En aquest context “de diners per a tots a costa del molins” hi havia presidents de Diputació que prometien noves carreteres i centenars de llocs de treball i alcaldes que prometien electricitat i recollida de fems gratis i altres deien que les empreses eòliques pagarien les festes locals, etc... en aquells dies calorosos de l’estiu del 2004 en el Comtat es respirava un aire de “jauja feliç”. Però no ha fet falta que posen els molins per a descobrir que tot eren falses promeses.

El passat 2 de febrer de 2007, es va publicar la “Ordre de 4 de Gener de 2007, sobre la natura i el règim de distribució del Fons de Compensació per al desenvolupament d’actuacions en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana” (DOGV nº: 544). Aquesta ordre descriu les regles i organismes responsables en la repartició dels fons de compensació derivats de la implantació de centrals eòliques. Amb l’aparició d’aquesta nova ordre, l’ambient on es respiraven milions s’ha tornat un ambient amb olor a realitat, olor a les flors d’ametllers, a la sàlvia de la serra,..., molt lluny queda l’olor als bitllets imaginaris promesos. En aquesta Ordre no es parla de llocs de treball i els diners promesos s’han reduït considerablement. En el cas concret de la zona 14, les compensacions es quedaran en una tercera part de la quantitat promesa pels promotors en el seu tour pels pobles (el famós milió per molí i any).

Una altra sorpresa important que incorpora aquesta ordre, és que els diners no els rebran els Ajuntaments directament, sinó que l’Agència Valenciana de l’Energia (AVEN) serà l’organisme encarregat de distribuir aquests diners. Els Ajuntaments hauran de presentar projectes concrets a l’AVEN, i aquest organisme serà el que decidirà si otorga els diners o no per a eixe projecte presentat.

Una altra sorpresa molt important, és que els diners disponibles també podran destinar-se a altres fins, com l’impuls d’energies renovables. És a dir, que els diners compensatoris per als municipis podran ser utilitzats per les mateixes empreses eòliques en les seues campanyes publicitàries.

En l’Ordre esmentada es parla de “Criteris d’Avaluació de les Sol·licituds”, en virtut dels quals el finançament de projectes d’un poble des d’on es vegen els molins tindrà prioritat sobre un poble que els tinga al seu terme municipal.

El Comtat, 22 de febrer del 2007
Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat

temes_noticies: 

Comentaris

http://notancerca.blogspot.com/2007/02/reflexions-eliques.html

Visita el Diari NO TAN A PROP.
http://notancerca.blogspot.com