ES NECESSITEN JOVES PER A L'ORQUESTRA DE JOVES INTÈRPRETS DELS PAÏSOS CATALANS

ES NECESSITEN JOVES PER A LES PROVES D’ACCÉS TEMPORADA 2010

orquestra
Foto de l'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans, durant l'actuació realitzada al municipi de MUTXAMEL (País Valencià)

JA TENIM PUNT DE VENDA AL PAÍS VALENCIÀ DELS CD's DE L'OJIPC.

Ja podeu trobar els Cd's de l'OJIPC a la llibreria Tres i Quatre al CCC Octubre. Carrer Sant Ferran, 12. València. Estan a l'aparador i fan goig!!

ORQUESTRA DE JOVES INTÈRPRETS DELS PAÏSOS CATALANS (OJIPC)
COR JOVE DELS PAÏSOS CATALANS
(Cor de l’OJIPC)

Formularis.... http://www.ojipc.cat

PROVES ACCÉS TEMPORADA 2010

INSCRIPCIONS DEL 20 DE NOVEMBRE DE 2009 AL 22 DE GENER DE 2010

Es convoca els joves cantants i joves intèrprets de l’Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya Nord, “El Carxe”(zona valenciana de Múrcia:Canyada de l'Alenya, la Canyada del Trigo i el Raspai), Franja de Ponent, les Illes Balears i País Valencià, que estiguin interessats en ser membres, durant dos anys, de l'OJIPC o del Cor de l'OJIPC, a presentar-se a les proves d'accés per a cobrir les places de soprano, contralt, tenor i baix, en el cas del cor i de violí, viola violoncel, contrabaix, flauta, oboè, clarinet, clarinet baix, fagot, trompeta, trombó, trompa i percussió, en el cas de l'orquestra, que es duran a terme segons el calendari següent:

L’ALGUER
DATA: 5 de febrer del 2010
LLOC: Obra Cultural de l’Alguer
Arduino, 46
07041 Alguer
HORARI: 15.30 hores

CATALUNYA i ANDORRA
DATES:Entre l’1 i el 4 de febrer de 2010 ( es concretarà)
LLOC: Facultat de Geografia i Història de la UB
Aula de Música ( 2na planta)
Montalegre, 6
08001 Barcelona
HORARI: de 10 a 20 hores

CATALUNYA NORD
DATA: 29 de gener de 2010 - Proves OJIPC
DATA: 19 de febrer de 2010 - Proves Cor de l’OJIPC
LLOC: Delegació de la Generalitat a Perpinyà
1, carrer de la Fusteria
66000 Perpinyà
HORARI: 15 hores

ILLES BALEARS I PITIÜSES
DATA: 12 de febrer del 2010
LLOC: Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears
C. Capità Salom, 64
07004 Palma
HORARI: 10 hores

PAÍS VALENCIÀ i “EL CARXE” (Canyada de l'Alenya, la Canyada del Trigo i el Raspai)
DATA: Entre l’1 i el 4 de febrer de 2010 (es concretarà)
LLOC: Societat Coral El Micalet
Guillem de Castro, 73
46008 València
HORARI: 11 hores

REQUISITS:

Per a presentar la sol·licitud serà necessari complir els requisits següents:

 • Joves que siguin residents l’Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya Nord, “El Carxe”( zona valenciana de Múrcia:Canyada de l'Alenya, la Canyada del Trigo i el Raspai), Franja de Ponent, les Illes Balears i País Valencià
 • Tenir una edat compresa entre els 18 i els 26 anys, complits entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2010.
 • Estar en el darrer curs del grau mitjà de l’instrument per accedir a l’Orquestra
 • Estar en possessió d’un nivell de comprensió adequat de català ja que, aquesta és la llengua vehicular de l’orquestra i el cor

PROVES D’ACCÉS ORQUESTRA JOVES INTÈRPRETS DELS PAÏSOS CATALANS (OJIPC)

S’hauran de presentar

 • El primer moviment d’un concert per a instrument solista i orquestra, de lliure elecció (amb tres còpies per al tribunal) Els candidats hauran d'utilitzar material original, no admetent-se en cap cas material fotocopiat per a la realització de les proves.
 • Interpretació dels fragments de repertori orquestral específics de l’instrument designats per l’organització. En el cas de flauta, oboè i clarinet que vulguin accedir a les especialitats de flautí, corn anglès i clarinet baix, respectivament, també hauran de presentar, a més, dos fragments específics d’aquests instruments i específicar-ho en la casella destinada en el formulari d’inscripció.
 • Entrevista personal

L’organització no proporcionarà pianista acompanyant.

PROVES D’ACCÉS COR JOVE DELS PAÏSOS CATALANS (Cor de l’OJIPC)

S’hauran de presentar:

 • Breu vocalització i prova auditiva
 • Cançó per a veu i piano de lliure elecció d’autors dels Països Catalans dels s.XIX i XX (amb tres còpies per al tribunal) Els candidats hauran d'utilitzar material original, no admetent-se en cap cas material fotocopiat per a la realització de les proves.
 • Lectura a vista, d’un fragment proporcionat pel tribunal en el mateix moment de la prova
 • Entrevista personal

La Comissió de selecció estarà formada pel Sr.Salvador Brotons, director de l’OJIPC, el Sr.Carles Gumí, director assistent de l’OJIPC, el Sr. Esteve Nabona, director del CJPC, el Sr. Pau Casan, assistent del CJPC i la Sra. Magda González, presidenta de Forum Musicae, entitat titular del Cor i l’Orquestra, acompanyats a cada territori, d’un membre representatiu del món musical.

temes_noticies: