Campanya signatures per la ILP (TV3) - http://www.televisiosensefronteres.cat/

TELEVISIÓ SENSE FRONTERES http://www.televisiosensefronteres.cat/

Vols col·laborar?

Televisió sense fronteres pot enviar-te un plec de signatures a casa, (sols conté 16 signatures per a omplir) per si alguna persona de les que coneixes està interessada a signar.

Sols ens has de donar la teua adreça postal i t´enviarem el plec i un sobre de franqueig en destí perquè una vegada emplenades les que pugues ens ho envies.

Moltes gràcies pel teu interès i suport.

Pots contactar: campanyatv3@acpv.cat

Salutacions

Comissió Promotora ILP
Sant Ferran, 12 – 46001 – València
Tel. 96 391 83 93 / 94 / 97 / 99
fedataris@acpv.cat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Què és una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)?

Una ILP és una iniciativa ciutadana per aconseguir l’aprovació d’una llei mitjançant la recollida de signatures. El projecte de llei es presenta a la Mesa del Congrés espanyol avalat per un grup de persones de reconegut prestigi que fan d’impulsores del projecte, i a partir d’aquest moment es disposa d’un màxim de 9 mesos per a recollir un mínim de 500.000 signatures vàlides en el conjunt de l’Estat espanyol.

Descarrega't el PDF explicatiu

Punts de recollida de signatures

País Valencià

Principat de Catalunya

Illes Balears

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREGUNTES MÉS FREQÜENTS:

 • A. REQUISITS PER A RECOLLIR CORRECTAMENT LES SIGNATURES

  1. HE D'EMPLENAR AMB ZEROS A L'ESQUERRA UN DNI QUE TINGA MENYS CARÀCTERS QUE CASELLES? / No, no és necessari emplenar amb zeros. Es pot començar a escriure per l'esquerra i deixar tots els espais en blanc a la dreta que siguen necessaris.

  2. ES POT ESCRIURE FORA DE LES CASELLES QUE HI HA RESERVADES PER AL DNI, PER EXEMPLE, PER A AFEGIR LA LLETRA DEL NIF? / Sí, és possible escriure fora de les caselles, però cal tenir la precaució de fer-ho amb cura perquè resulte llegible. En tota la ILP el més important és la claredat de les dades escrites. Si les dades no s'entenen, la signatura no resultarà vàlida.

  3. HE D'ESCRIURE ALGUNA COSA EN LA ZONA ON POSA EL DELEGAT? / No, aquest espai està reservat per a la certificació oficial que es realitzarà en les oficines del Cens Electoral.

  4. COM A FEDATARI/ÀRIA, PUC REPARTIR ELS PLECS ENTRE ELS MEUS FAMILIARS I CONEGUTS PERQUÈ M'AJUDEN A RECOLLIR SIGNATURES? / La persona fedatària podrà ajudar-se de les persones de la seua confiança, però sempre tenint en compte que haurà d'assegurar-se que coneixen perfectament les normes per emplenar els plecs i que l'única persona autoritzada a signar una certificació de plecs és el fedatari/ària. La millor forma d'ajudar en la recollida de signatures és fent-se fedatari. L'èxit d'aquesta iniciativa depèn del nombre de fedataris/àries que es puguen aconseguir.

  5. PUC FOTOCOPIAR ELS PLECS DE SIGNATURES? / No, els plecs són documents oficials numerats i segellats per la Junta Electoral Central. Qualsevol reproducció total o parcial dels mateixos és invàlida amb caràcter general. Si coneixes algun cas de reproducció de plecs, has de comunicar-lo a l'Oficina de Coordinació per a procedir a resoldre aquest error.

  6. HI HA PERSONES QUE NO VOLEN DONAR LA SEUA DATA DE NAIXEMENT, ÉS VÀLIDA LA SIGNATURA RECOLLIDA? / No, les dades sol·licitades han d'estar completes. És un requeriment de la Junta Electoral Central, no és una petició capritxosa de la Comissió Promotora de la ILP.

  7. QUIN DOMICILI HA DE FIGURAR EN LA SIGNATURA (DINS DEL PLEC)? / En la signatura ha de figurar el domicili censal (el rellevant a efectes electorals), independentment del que pose en el DNI. Cal tenir en compte que les signatures les verificarà el Cens Electoral i aquesta és la dada de domicili que comprovaran.

  8. VAIG A REALITZAR UN VIATGE, PUC RECOLLIR SIGNATURES EN ALTRA PROVÍNCIA? / Sí, un fedatari/ària ho és per a tot el territori de l'Estat Espanyol.

  9. HI HA GENT QUE M'ESTÀ SIGNANT EN EL PLEC I NO SÓN DE LA MEUA LOCALITAT O PROVÍNCIA, SÓN VÀLIDES AQUESTES SIGNATURES? / Sí, no hi ha obligació de signar només en la província on s'està censat.

  10. HI HA PERSONES QUE NO SABEN ESCRIURE LA SEUA SIGNATURA PERÒ VOLEN ADHERIR-SE A LA CAMPANYA, PODEN SIGNAR? / Si. Poden signar amb una aspa en la casella corresponent com farien davant de qualsevol organisme de l'Administració en un document oficial.

 • B. REQUISITS PER A PODER SIGNAR

  11. UNA PERSONA QUE COMPLEIX 18 ANYS DURANT L'ANY 2009, POT SIGNAR? / Sí, sempre i quan tinguen els 18 anys al finalitzar la ILP . Però no poden signar els menors d'edat.

  12. POT SIGNAR UN ESTRANGER? / No. Està específicament recollit en la llei orgànica 3/84 que regula una Iniciativa Legislativa Popular.

  13. POT SIGNAR UN CIUTADÀ DE L'ESTAT ESPANYOL RESIDENT A L'ESTRANGER? / Sí, sempre que estiga apuntat en el C.I.R.A. (Cens d'Espanyols Residents Absents).

  14. HI HA UN ESTRANGER QUE POT VOTAR EN LES ELECCIONS MUNICIPALS, POT SIGNAR? / No, ha d'estar inscrit en el Cens General, no en el local.

 • C. RECTIFICACIÓ O ANUL·LACIÓ DE DADES EN ELS PLECS DE SIGNATURES

  15. ES POT USAR TYPEX PER A CORREGIR ALGUNA DADA ERRÒNIA? / No, no és possible usar correctors líquids per a corregir problemes. L'ús d'un corrector invalida la signatura.

  16. ES POT RATLLAR UNA DADA ERRÒNIA I ESCRIURE-LA CORRECTAMENT? / Sí, sempre que la correcció quede perfectament clara. Cal repetir que en la recollida de dades el més important és la claredat. No obstant això, és preferible que la signatura es repeteixca a presentar una esborradura.

  17. COM S'ANUL·LA UNA SIGNATURA ERRÒNIA? / Es pot fer de diverses formes: ratllant en diagonal, amb un aspa que cobreixca l'espai per a la signatura, o simplement deixant-la com està.

  18. DESPRÉS D'ANUL·LAR UNA SIGNATURA, CAL FER UNA ALGUNA COSA MÉS? / Sí, cal tenir-la en compte per a després certificar el nombre exacte de signatures vàlides que conté el plec.

 • D. SOBRE ELS PLECS JA SIGNATS

  19. QUAN S'ENVIEN ELS PLECS DE SIGNATURES, AL FINAL O SEGONS ES VAGEN OMPLINT? / Segons es vagen emplenant. L'Oficina de Coordinació de la ILP necessita anar rebent els plecs per a anar calibrant l'abast de la Iniciativa.

  20. COM S'ENVIEN A L'OFICINA DE COORDINACIÓ ELS PLECS SIGNATS? / En la documentació us adjuntem un sobre de franqueig en destí per a l'enviament dels plecs sense cost.

  21. COM ES CERTIFICA UN PLEC? / La certificació d'un plec es fa emplenant per part del fedatari l'espai reservat per a això al final de les signatures del plec. La certificació es produeix quan s'emplenen els camps Nom i Cognoms de fedatari, el lloc, la data, el nombre de signatures vàlides en el plec i la signatura.

  22. HE DE LLIURAR ELS PLECS SIGNATS AL MEU DELEGAT PROVINCIAL? / No, els plecs s'envien a l'Oficina de Coordinació de la ILP o, si escau, al coordinador de la teua organització. Serà aquesta oficina la que s'encarregarà d'enviar-los a l'Oficina del Cens Electoral.

  23. SE M'HAN ACABAT ELS PLECS, PUC DEMANAR MÉS? / Sí, existeixen plecs suficients a la disposició de tots els fedataris. Es poden sol·licitar per telèfon o correu electrònic, aportant nom del fedatari, adreça d'enviament i nombre de plecs que es desitgen.

  24. SE M'HAN ACABAT ELS SOBRES DE FRANQUEIG EN DESTÍ, PUC DEMANAR MÉS? / Sí, es poden sol·licitar més a l'Oficina de Coordinació de la ILP seguint el mateix procediment que la petició de plecs. S'ha d'indicar el Nom, adreça d'enviament i nombre de sobres.

 • E. CONSERVACIÓ DELS PLECS I OBTENCIÓ DE PLECS NOUS

  25. PUC DOBLEGAR ELS PLECS DE SIGNATURES? / Sí, però cal recordar sempre que prevaleix el criteri de claredat en les signatures. Un nombre excessiu de doblegades pot fer que algunes signatures siguen il·legibles.

  26. SE M'HA TRENCAT O PERDUT UN PLEC, PUC INCÒRRER EN ALGUNA RESPONSABILITAT COM A FEDATARI? / No. Només és necessari incloure una nota quan s'envien els altres a l'Oficina de Coordinació de la ILP avisant d'aquest fet. Cal tenir en compte que en aquesta Oficina es controlen el nombre de plecs que té cada fedatari.

 • F. ELS FEDATARIS

  27. QUIN DOMICILI HA DE POSAR EL FEDATARI EN LA DECLARACIÓ JURADA? / En la declaració jurada ha de figurar el domicili que figura en el DNI.

  28. ES PUBLICARAN ELS NOMS DELS FEDATARIS-COORDINADORS DE CADA PROVÍNCIA PER A POSAR-ME EN CONTACTE AMB ELLS? / No. L'Oficina de Coordinació de la ILP no farà públic cap nom a fi de preservar la identitat de les persones.

 • G. DATA LÍMIT PER A SIGNAR

  29. QUAN S'ACABA LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR? / 24 de març de 2010.

OFICINA DE COORDINACIÓ DE LA ILP “TELEVISIÓ SENSE FRONTERES”
CARRER DE SANT FERRAN, 12
46001-VALÈNCIA
TELÈFONS: 96 391 83 93/ 94 / 97 / 99
www.televisiosensefronteres.cat

temes_noticies: