El Síndic de Greuges recomana a l'Ajuntament d'Alcoi i a la Conselleria de Cultura que actuen de manera immediata en el castell de Barxell

La resolució del Síndic, que respon a una queixa de La Carrasca-Ecologistes en Acció, constata l'incompliment del deure legal de conservar el monument

El Síndic de Greuges valencià ha emés una resolució en resposta a la queixa presentada per la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció, que denunciava la passivitat de l'Ajuntament d'Alcoi i de la Conselleria de Cultura davant del perill de degradació irreversible del castell de Barxell.

En aquesta resolució, el Síndic recomana a la Conselleria i a l'Ajuntament "l'execució subsidiària, a càrrec de la propietat de l'immoble, dels treballs de conservació que eviten l'assolament del bé d'interés cultural, i que incoen un expedient sancionador per la comissió d'una infracció greu". Així mateix, també demana que les dos administracions implicades valoren la possibilitat de "l'exercici de la potestat expropiatòria per constituir causa d'interés social per a l'expropiació el perill de destrucció o deteriorament del bé".

El castell de Barxell, situat entre els parcs naturals de Mariola i de la Font Roja, és una magnífica torre dels segles XIII i XIV i un dels pocs monuments de l'època medieval que es conserven al terme municipal d'Alcoi. Va ser declarat Bé d'Interés Cultural en 1996, la qual cosa obliga els propietaris a mantenir-lo i conservar-lo, i a impedir que es deteriore.

Segons denuncien els ecologistes, l'Ajuntament d'Alcoi disposa des de maig de 2007 d'informes que alerten de la necessitat d'una intervenció de consolidació urgent i definitiva a causa del perill per a l'estabilitat de la torre i la seguretat dels visitants. A pesar d'això, no ha adoptat cap de les mesures cautelars a les quals està obligat segons la Llei de patrimoni cultural valencià.

La Carrasca-Ecologistes en Acció considera que la resolució del Síndic de Greuges pot ser molt més efectiva per a la conservació del castell que l'últim requeriment de la Conselleria de Cultura, de gener d'enguany, que encara concedia tres mesos més als propietaris per a començar les obres de consolidació, i que ni tan sols sancionava la infracció comesa.

Per això esperen que les administracions implicades complisquen d'una vegada les seues obligacions de conservació del patrimoni cultural i atenguen, com cal, les recomanacions del Síndic de Greuges.

Barxell

Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció
Apartat de Correus 252
03800 Alcoi (l'Alcoià)
Correu-e: alcoi@ecologistesenaccio.org
http://www.xarxaneta.org/~carrasca

temes_noticies: