La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat dóna a conèixer unes dades oficials de vent que acrediten que al Comtat no existeix recurs eòlic aprofitable

Nota de premsa
El Comtat, 25 de maig de 2010

Aquestes dades contradiuen les dades aportades pel promotor, que arriben a superar-les en més del 100%

El Centre Nacional d’Energies Renovables ha publicat un mapa de vents per a tot l’Estat Espanyol on s'aprecia que les dades arreplegades en l'Estudi d'Impacte Ambiental dels parcs eòlics de la zona 14 del Pla Eòlic Valencià (comarques del Comtat i la Marina Alta) van ser manipulats conscientment a fi “d'acreditar” un òptim aprofitament del recurs eòlic.

Les dades del mapa de vents del CENER per al parc eòlic de Lloma Redona són de 3,30 m/sg. mentre que els aportats pel promotor per a aquest mateix emplaçament són de 6,5 m/sg.

La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat compara aquestes dades de vent amb els d'altres zones, on en la majoria dels casos existeix major velocitat del vent.

Com la legislació permet presentar encara al·legacions, tot i què han passat sis anys des de la informació pública, encara no s'han respost les primeres al·legacions presentades, la Coordinadora ha presentat una nova al·legació on, d'acord amb aquests nous esbrinaments, sol·licita “procedir a la revisió del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana i retirar el projecte presentat sobre la instal·lació de parcs eòlics en la zona 14, considerant l'existència d'aquest nou mapa de vents del CENER que qüestiona la idoneïtat de les serres d'Alfaro i d'Almudaina per al seu aprofitament eòlic, al mateix temps que assenyala altres comarques de la província d'Alacant com més adequades per al seu aprofitament eòlic”.

El Comtat, 25 de maig de 2010
Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat
Web: www.zona14.org
Email: zona14@benillup.com

temes_noticies: