La Coordinadora celebra la seua 7a assemblea anual en Benimassot lluitant contra el Pla Eòlic

Nota de premsa
El Comtat, 30 de Juliol de 2010

Un any més, la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat celebrarà la seua 7a assemblea anual en el bar de Benimassot el proper dimecres 4 d’agost a les 7 de la vesprada, són ja 6 anys de lluita defensant el paisatge i el patrimoni de les comarques de l’Alcoià, el Comtat i la Marina Alta contra l’irracional projecte d’instal·lació de 50 aerogeneradors en les serres d’Almudaina i d’Alfaro i que afectarà directament a 20 pobles d’uns escassos 100 habitants cadascú i indirectament a tota la comarca.

Amb aquests 6 anys de lluita la Coordinadora ha aconseguit mantindre a ratlla el projecte, i, així com la majoria de les 15 zones del Pla Eòlic Valencià ja han començat les obres, en la nostra zona, la 14, de moment encara no s’han instal·lat els molins.

Però convé no confiar-se, ja què el Pla Eòlic no està parat encara, de fet, l’estratègia de la Conselleria és la de deixar que passe el temps i desgastar les veus dissidents que han posat obstacles a la consecució d’un negoci rodó: instal·lar molins de vent en una zona rural de baixa densitat de població fins i tot sense demostrar que existeix vent suficient, per a aprofitar les quantioses primes oferides al sector.

Com cada any, la Coordinadora a través de la seua assemblea general, posa en coneixement dels veïns totes les accions que ha emprés en nom seu durant eixe any; des que la comarca va signar 40.000 al·legacions, la Coordinadora es veu amb el dret moral d’informar tota aquesta gent que no pot mantindre un ritme constant de denúncia però que ens dóna suport i que canalitza a través de la Coordinadora les seues queixes.

ÉS PER AIXÒ QUE, UN ANY MÉS, LA COORDINADORA CONVIDA ELS POLÍTICS, ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ, ELS AFECTATS I LA POBLACIÓ EN GENERAL A L’ASSISTÈNCIA MASSIVA A AQUESTA 7a ASSEMBLEA GENERAL AL BAR DE BENIMASSOT A LES 19.00.

Recordem que el concepte moral de democràcia que defensa la Coordinadora és el d’una societat constituïda per jutges valents, polítics honrats i ciutadans compromesos que treballen units pel be comú.

Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat
Web: www.zona14.org
Email: zona14@benillup.com

temes_noticies: