Reediten el Català-Valencià-Balear

L'obra magna de la filologia catalana, iniciada per Mn. Antoni M. Alcover i redactada per Francesc de B. Moll, amb la col·laboració de Manuel Sanchis Guarner i Anna Moll Marquès. En els articles que formen el Diccionari Català-Valencià-Balear es troben reunides les dades següents:

Definició completa i ordenada de cada significat dels mots. Localització dels significats i vocables que no són d'ús general, expressant les comarques on són usats. Documentació escrita dels mots amb citacions dels textos literaris on apareixen usats, des dels escriptors medievals fins als més moderns. Transcripció fonètica de les paraules bàsiques amb expressió de les diferències de pronúncia segons les comarques i dialectes. Intensius (augmentatius, diminutius, pejoratius) derivats del mot que encapçala cada article.

Sinònims per a les accepcions que es poden expressar amb més d'un vocable. Cultura popular en totes les seves manifestacions: refranys, cançons, danses, llegendes, supersticions, costums, eines d'arts i oficis. I etimologia estudiada científicament.

L'avanç

temes_noticies: