EL PARC DEL TÚRIA I LES URBANITZACIONS

notícia Compromís pel Territori

La decisió d'iniciar els tràmits per a declarar la ribera de Túria i els boscos de la Vallesa i Les Rodanes i el paratge de la Pea com a futur parc natural replega, encara que parcialment, un reivindicació dels moviments ciutadans.

En el conjunt dels municipis afectats pel parc : Vilamarxant, Benaguasil, Riba-Roja, San Antonio de Benagever , Manises, La Pobla Vallbona, Llíria i Pedralba els projectes d'urbanització aprovats o pendents d'aprovació per la Conselleria de territori i que envolten aquest futur parc, superen la superfície protegida. Com es pot observar en el mapa adjunt les àrees de protecció del PORN es retallen per a salvar mes de 25 projectes de requalificació amb una superfície final urbanitzable de mes de 25.000.000 m2. amb capacitat per a 150.000 nous habitants i set milions de m2 de sòl industrial.

A més de les actuacions programades als PGOU de cadascun del municipis
afectats i pendents d'execució. En aquest PORN no s'observen criteris objectius a l'hora protegir les diferents zones de valor ambiental. L'únic criteri clarament observable és el de salvaguardar els interessos de la majoria de projectes d'urbanització previstos i crear un parc a la manera d'un JARDÍ INTERIOR per a delimitar aquestes actuacions.

En el plànol de "Situació urbanística" del PORN s'han ignorat un gran número d'actuacions aprovades ja per la pròpia conselleria de territori com ara : Golf la Pobla, Golf de Llíria, ...

El balanç final en termes de sòl artificial i sòl natural es francament negatiu, ja que el parc natural no suposa un augment de sòl natural, en contra del que diu la publicitat de la Conselleria que anuncia un "nuevo pulmón verde ". La realitat és que l'àrea metropolitana perd un "pulmó verd " de més 30.000 Ha i això és el que el Parc natural hauria d'evitar.

Ben al contrari, la situació estratègica d'aquestes actuacions urbanístiques respecte al futur parc augmentarà el seu atractiu i les plusvàlues que s'hi podran obtenir d'aquest sòl. Així el Parc del Túria significaria un nou impuls al procés d'urbanització massiva del Camp de Túria i de l'Horta.

Això no hauria de preocupar-nos si la Conselleria de Territori ,que té la última paraula en l'aprovació dels PGOU, limitarà el creixement urbanístic dels pobles del Camp de Túria i en general de la ribera el Túria que tenen previst multiplicar per cinc la seua població. Si la Conselleria no evita la urbanització massiva de les riberes del Túria
haurà mostrat que aquest projecte de parc no té altra finalitat que proporcionar una coartada ambiental al "pelotazo" urbanístic que es projecta al seu voltant.

A més el projecte es superposa a altres actuacions a les que també ignora com ara : la CV-50, el Pla fluvial del Túria, el projecte de la pressa de Vilamarxant i condicionament del baix Túria i el Pla hidrològic. La manca de coordinació i contradiccions entre aquets
projectes ha restat clara en la polèmica suscitada entre les diferents administracions sobre la presa.

Des de la Coordinadora Camp de Túria habitable considerem que aquestes actuacions i el propi desenvolupament urbanístic s'han de planificar de manera integrada en un Pla d'ordenació territorial que ordene i fique límits al creixement urbanístic. Sense el qual son finalment els agents immobiliaris els que han estat dibuixant aquest model ( o no model) de creixement del Camp de Túria, a la seua conveniència front al be comú i
els poders públics sancionen ara aquestes actuacions i els arreglen el jardí.

El problema principal son tots els projectes d'urbanització en tramitació i que la Conselleria de Territori sembla no va a rebutjar a la vista de la estructura de zones protegides que no interfereix amb la gran majoria d'actuacions.

La població del Camp de Túria ja està patint les conseqüències d'un creixement demogràfic accelerat sobre un urbanisme dispers i extensiu , bona mostra d'això son els embussos diaris de l'autovia de Llíria, els dèficits escolars ,sanitaris i de seguretat o el deterioro ambiental del sòl i del paisatge.

Aquest nou boom urbanístic agreujaria molt és aquests problemes i suposaria una pèrdua irreparable de qualitat de vida. Aquest model té conseqüències ambientals i paisatgístiques molt negatives i pot comportar efectes preocupants per a l'activitat econòmica.

Voldríem recordar per finalitzar les paraules de Carl.F.Steinitz, : "El perill aguaita , per a l'àrea metropolitana, sobre tot per l'oest". "Hi ha dues tendències una a tenir mes negoci, fins a on es puga, altra a donar-se compte de que en algun punt no va ser compatible ni sostenible amb la qualitat de vida"." A curt termini son un diners molt fàcils i ràpids, però va a ser catastròfic a llarg termini, sobre tot en relació a la qualitat de vida i a la principal activitat econòmica el turisme".

"LA SITUACIÓ ÉS CRÍTICA I DEGUEM CONSCIENCIAR-NOS DE QUE ENCARA ES POT
ACTUAR, PERÒ EN UN PERIÒDE MOLT CURT DE TEMPS JA NO TINDREM EIXA OPORTUNITAT". "La suma d'interessos privats no fan un pla, no, no en urbanisme , no en medi ambient."

La Conselleria de Territori sembla fer el contrari del que li recomanen els seus assessors

Formen part de la Coordinadora per un Camp de Túria habitable : Salvem Porxinos de Riba-roja, la Plataforma cívica i democràtica de Sant Antoni de Benaixeve, Salvem Nàquera, la Plataforma pel futur de Benaguasil, la Plataforma per una Llíria habitable, els col·lectius de Vilamarxant , Bètera i L'Eliana.

temes_noticies: