STOP URBE-DESTRUCCIÓ: MORATÒRIA JA

El dijous 23 pel matí, tal com s'havia anunciat, diversos membres de col·lectius ciutadans en defensa del territori van fer acte de presència a la inauguració de la Fira Urbe Desarrollo (Fira de Mostres de València) en l'acte convocat per COMPROMÍS PEL TERRITORI com a protesta per la celebració d'aquesta Fira, i en exigència d'una Moratòria Urbanística.

Cal destacar la presència en aquest acte de la Colla Ecologista La Carrasca, d'Alcoi.

A continuació teniu el Comunicat de COMPROMÍS PEL TERRITORI previ a l'acte, i la Nota de Premsa de la Colla.

Comunicat Públic-"COMPROMÍS PEL TERRITORI"

STOP URBE-DESTRUCCIÓ: MORATÒRIA JA

Un any més, la Fira Urbe Desarrollo, sota la propaganda oficial d'un desenvolupament urbanístic suposadament necessari, presentat com a sostenible, exhibeix sense vergonya l'espectacle del negoci d'una minoria a costa de la destrucció territorial i del menyspreu cap als nombrosos sectors de la població realment necessitats d'una vivenda digna.

Com l'any passat, molts dels projectes exhibits no estan aprovats, o no tenen viabilitat, o incompleixen lleis vigents i directives europees sobre sostenibilitat ambiental i social. Per acabar-la d'adobar, a més, enguany coïncideix amb la discussió per aprovar la Llei del Golf per les Corts Valencianes, que significa un pas més en la consolidació legal de la insostenibilitat i de l'especulació amb el territori.

Per la nostra part, la ciutadania, els nombrosos col·lectius, plataformes i entitats en defensa d'una política territorial racional i democràtica al País Valencià, ens hem manifestat en diferents ocasions en exigència d'una immediata MORATÒRIA URBANÍSTICA, i més concretament, de forma massiva, en les convocatòries de "Compromís pel Territori" el 25 de febrer i el 3 de juny d'enguany.

Aquesta exigència ciutadana ha estat portada per "Compromís pel Territori" al Govern de la Generalitat valenciana en dues ocasions, sense haver obtingut més que el silenci com a resposta.

Algunes sentències judicials, com ara la molt recent de Parcent (La Marina) i certes resolucions administratives, signifiquen la confirmació, a determinats nivells oficials, d'allò que la ciutadania està reclamant, i que events com ara Urbe Desarrollo contradiuen.

"Compromís pel Territori" torna a insistir en la MORATÒRIA, necessària per elaborar democràticament una alternativa territorial i urbanística a la situació actual, i, en aquesta línia, exigeix als Ajuntaments, i, particularment, al Govern de la Generalitat, la no aprovació, suspensió o paralització dels projectes que:

1-Es troben fora d'ordenació urbana (sentència Parcent).

2-Superen els límits de sostenibilitat poblacional (sentència Parcent) i de sostenibilitat ambiental (sentència Parcent, sentència sobre l'Aeroport de Castelló, i sentència del Tribunal Europeu, de març 2006, respecte d'Heron City, a Paterna).

3-No tinguen garantits els recursos hídrics o augmenten la inundabilitat, amb informes negatius de la Confederació Hidrogràfica (resolucions recents del Síndic de Greuges instant els Ajuntaments de Godella i de Parcent a suspendre la tramitació o aprovació dels seus PAIs, per eixos motius).

4-Incloguen un Bé d'Interés Cultural (BIC) que no tinga aprovat el preceptiu Pla Especial De Protecció (sentència del TSJCV de maig 2005 suspenent el Palau de Congressos d'Alacant) o que el tinguen aprovat però resulte insuficient, o que incloguen elements culturals no catalogats i carents dels preceptius estudis culturals i arqueològics previs.

València, 21 novembre 2006

COMUNICAT DE PREMSA 24/novembre/2006

---------------------------------

La Carrasca-Ecologistes en Acció reclama a les portes de la Fira Urbe Desarrollo una serra de Mariola sense camps de golf, ni més urbanitzacions

El grup ecologista considera lamentable l'espectacle d'un Ajuntament d'Alcoi que, amb diners de tots, promou negocis urbanístics particulars amb greus impactes ambientals i socials

---------------------------------

Membres de la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d'Alcoi han participat en una acte de protesta a la porta de la Fira de Mostres de Paterna, en la inauguració de la Fira Urbe Desarrollo. La protesta, convocada per la plataforma "Compromís pel Territori", denunciava com aquesta fira "exhibeix sense vergonya l'espectacle del negoci d'una minoria a costa de la destrucció territorial i del menyspreu cap als nombrosos sectors de la població realment necessitats d'una vivenda digna". Per acabar-ho d'adobar, a més, enguany la Fira coincideix amb l'aprovació a les Corts Valencianes de la Llei del golf, que significa un pas més en la consolidació legal de la insostenibilitat i de l'especulació amb el territori.
"Compromís pel Territori" destaca que molts dels projectes exhibits no estan aprovats, o no tenen viabilitat, o incompleixen lleis vigents i directives europees sobre sostenibilitat ambiental i social.
Aquest és el cas de dos de les actuacions privades que es presenten en l'estand de l'Ajuntament d'Alcoi: les urbanitzacions de Serelles i de Xirillent, aquesta última amb el corresponent camp de golf.
La Carrasca-Ecologistes en Acció considera indignant que es promoga el projecte de Xirillent, que ni està aprovat, ni compta amb la necessària declaració d'impacte ambiental favorable; a més, el grup recorda l'existència d'informes negatius de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Per als ecologistes, és lamentable que l'Ajuntament d'Alcoi malgaste els diners de tots els alcoians per a promoure una actuació privada que és rebutjada per bona part de la població a causa del seu greu impacte ambiental (sobre els espais naturals, els recursos hídrics, etc.).
Pel que fa a la urbanització de Serelles, denuncia el greu impacte paisatgístic de l'actuació, que ja es pot comprovar, i recorda que ha presentat un recurs contenciós administratiu contra els plans que la desenvolupen, ja que ni tan sols compleixen les tímides condicions de la declaració d'impacte ambiental dictada per la Conselleria de Territori i Habitatge. El grup ecologista també es pregunta com explicarà el PP d'Alcoi que s'hagen gastat diners públics en promocionar aquesta urbanització si finalment els tribunals sentencien que incompleix la llei.

---------------------------------
Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció
Apartat de Correus 252
03800 Alcoi (l'Alcoià)
Correu-e: alcoi@ecologistesenaccio.org
http: www.xarxaneta.org/~carrasca

temes_noticies: