FESTIVAL DE MÚSICA DE LES CULTURES

La entitat INTERCULTURALITAT I CONVIVÈNCIA (festivalmusiculturs@pangea.org), dedicada a col•laborar en la integració dels immigants que desitgen viure a Catalunya i a fomentar la convivència amb els seus conciutadans del país, organitza, en col•laboració amb l’Escola de Música VIRTÈLIA i amb la Institució Cultural del CIC, aquest Festival de Música de les Cultures.

Amb aquest motiu convidem i convoquem a tots els nouvinguts i residents amb coneixements musicals suficients a participar-hi i prendre part en la formació de conjunts orquestrals sinfònics, de corda, de vent, i també específics d’altres cultures, per a interpretar obres clàssiques i populars, en un “stage” previ conjunt que afermarà la coneixença mútua i facilitarà la compenetració musical.

La participació en el “stage” serà gratuïta i hi haurà una retribució adequada per la participació en els concerts públics, a cel•lebrar en diferents locals de la ciutat de Barcelona i comarca, durant els dies 12, 13 i 14 d’octubre del 2007.

Els objectius fonamentals del projecte són de promocionar joves músics procedents d’altres països, residents a Catalunya –també a la resta de l’Estat si s’escau-, i conjuntament amb músics d’aquí formar els diferents conjunts musicals, que després puguin tenir continuïtat.

També està prevista l’actuació en el Festival de corals infantils, jovenils i d’adults, dintre de les limitacions de temps i mitjans disponibles.

Els interessats poden enviar les sol•licituds, junt amb un currículum dels estudis musicals i experiència amateur o –si és el cas- professional per correu electrònic a la següent adreça:

festivalmusiculturs@pangea.org,

o bé per correu postal a la següent adreça:

Interculturalitat i Convivència
c/ Diputació, 43, 6è 2ª
08015 Barcelona

a l’atenció de “Comité de Pre-selecció”. La resposta, positiva o negativa, es donarà dins d’un plaç de 30 dies a partir de la data de recepció.

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL•LABORACIÓ !

INTERCULTURALITAT I CONVIVÈNCIA
desembre 2006

temes_noticies: