La vila romana del Campello a punt de desaparèixer per les obres de l'autopista

Ajudeu-nos a aturar aquest atemptat contra el patrimoni històric del tots ciutadans/nes. No és només un problema del Campello, és un problema de tots, perqué la història i la cultura, com la natura, no tenen amo i senyor, i no entenen de fronteres. Davant la passivitat dels governats de l'Ajuntament del Campello i d'altres organismes autonòmics i espanyols als que ens hem adreçat, us demanem que reenvieu aquest missatge, amb els vostres afegits, a les persones, estaments, universitats, organismes, associacions, mitjans de comunicació, arqueòlegs, professors, polítics, etc, que penseu puguen estar interessat en la protecció d'aquest patrimoni, i pugen des del seu lloc fer alguna cosa o reclamar la protecció dels restes de la vila romana, i els seus voltants, al Campello.

Més informació podeu trobar a http://www.colla.cat/campm012.html.

¡¡ Gràcies per la vostra col·laboració !!

Colla Muntanyenca del Campello
http://www.colla.cat

temes_noticies: