El valencià com a eina d’integració

Font: Bloc "Des de Llíria cap a Itaca" http://blocs.mesvilaweb.cat/vicentgalduf

El dia a dia de la gent de vegades et mostra realitats força interessants. Els darrers anys a Llíria s’ha incrementat el nombre de persones que cuiden a la gent major en les seues llars. Majoritàriament són dones sud-americanes. I la gent gran té una virtut que hauria de ser exemple per als demés: solen emprar principalment el valencià com a llengua de comunicació. Doncs bé l’associació "Mujeres sin Fronteras en Acción", col·lectiu constituït fonamentalment per dones estrangeres, contactaren a principis de febrer amb el Casal Jaume I del Camp de Túria plantejant aquesta qüestió lingüística i en un tres i no res és posaren en marxa els mecanismes de col·laboració. Des de fa una setmana una quinzena de dones estan rebent classes de valencià. Tres persones del Casal estan treballant amb elles desinteressada i periòdicament en un curset més pràctic que teòric ja que busquen la integració des de la quotidianitat i els quefers diaris. I el més important: ja hi ha més gent interessada en participar i les que hi són estan començant a participar en les activitats del Casal.

temes_noticies: