Les obres de l'AVE Madrid-València, aboquen grans quantitats de terra a l'embassament de Contreras.

Per a acabar d'agreujar la situació de sequera que pateix l'embassament de Contreras, en els nivells més baixos des del seu omplert en 1972, les empreses que realitzen el tram de via que ha de salvar el pantà aboquen enormes quantitats de terres extretes per realitzar els túnels.

Membres de la Societat Valenciana d’Ornitologia van ser testimonis del soroll provocat per la caiguda d'una càrrega al fons de l'embassament. durant un recorregut el pasat dia 14 de gener per a realitzar la VII edició del Cens d'Aus Aquàtiques Hivernants.

Prova de la forta sequera es que ha obligat a tancar les comportes llevat de un minim cabal ecològic, també ho es que abans espècies abundants com la Corba Marina Grossa (Phalacrocorax carbo) han reduït les seves poblacions. Han pasat d’una mitjana de 100 exemplars a un mínim de10 en 2007. Idèntic panorama oferix altra de les espècies significatives d'aquestes aigües, el Cabrellot (Podiceps cristatus) que ha passat de xifres 32 exemplars al gener de 2006 a no mes 10 en 2007.

Rafa Muñoz i Bastit.
Societat Valenciana d’Ornitologia.

Fotos i article publicats en: http://svoconservacio.blogspot.com/
Fotos comparatives del nivell de les aigües: http://www.svocuadernocampo.blogspot.com/

Podeu disposar lliurement de les fotos

temes_noticies: