Així governa el Partit Popular a València

Baixa't l'adjunt amb el butlletí 105 de "Compromís pel Territori", realment són vergonyoses les últimes actuacions en matèria de privatitzacions. No té desperdici.

MESTALLA (València C.F.)
Es tracta del trasllat del camp de futbol a una parcel ·la esportiva propietat municipal situada en l'Av. de les Corts Valencianes.

TABACALERA. -
L'antiga Fàbrica de Tabacs, que aspirava a formar part del Pla Nacional de Patrimoni Industrial i que es va construir a principis del passat segle per a l'Exposició Universal de València, ha patit una modificació en el planejament. Es derrocarà part de les naus per a construir 350 cases. La resta quedaria com a edifici administratiu per a oficines municipals.

PERMUTA AMB UN EMPRESARI PER AMPLIAR MUSEU DE LA SEMANA SANTA MARINERA
Un empresari compra casualment dos cases velles protegida junt amb el Museu de la Setmana Santa Marinera, en l'àmbit del planejament (PEPRI) del Cabanyal.

LA LANERA
Edifici Protegit propietat municipal situat enfront de Tabaquera. Estava com a Servei Públic en el planejament. S'ha tret a concessió per a fer un hotel de luxe.

SOL URBANITZABLE FONT DE SANT LLUÍS
En aquest sòl urbanitzable el planejament plantejava la construcció de la Ciutat del
Transport. El PP no va portar avant aquest projecte. El resultat és la tramitació d'un
programa d'actuació integrada que ha convertit aquest important espai en un futur
barri amb 342.000 m2techo d'edificabilitat , per a 2.000 habitatges i la resta quasi
120.000 m2 sostre de terciari , comercial etc.

CENTRE CULTURAL LA RAMBLETA
Un equipament cultural llargament reivindicat pels veïns del barri de Sant Marcel ·lí, es va a fer ara, s'ha tret a concessió perquè una empresa construïsca i gestione com un centre cultural privat.

REQUACALIFICACIONS DEL PGOU
El PGOU aprovat en 1988, amb el vot en contra del PP ha sigut modificat des
de 1991 que accedeix el PP al govern en més d'un centenar d'ocasions. Algunes
d'elles eliminant equipaments públics (per exemple solars escolars o de servei
públic per a fer esglésies). De fet es van donar 7 solars a l'Arquebisbat per a fer
esglésies, i actualment està en tràmit un octau solar, grafiat en el planejament com
esportiu. Una altra d'estes parcel ·les és un pavelló industrial protegit que passa
d'escolar a església (parròquia dels sants màrtirs actualment en obres)
Altres requalificacions són modificacions en el sòl protegit del Parc Natural de
l'Albufera (Pinedo) per a fer uns 300 adossats i zones comercials.
Els sectors de sòl urbanitzable s'han modificat tots incrementat l'edificabilitat
i reduint els servicis públics, sense exigir pràcticament habitatge protegit. Del total
de 32.000 vivendes previstes, s'han exigit tan sols als promotors un total de 3.000
(per davall del 10%). Hi ha hagut 11 sectors on totes les vivendes han sigut de
renda lliure.

DE JARDÍ PÚBLIC A CLUB DE TENIS PRIVAT
Més de 10.000 m2 de jardí previst en el PGOU passa a convertir - se en pistes
de tenis privades per a un club. Els veïns han perdut un gran jardí.

NAUS DE LA CROSS. DE NAUS PER A ÚS ESPORTIU A NEGOCI PRIVAT
Propietat de l'Ajuntament des de 1991, formen part del sector urbanitzable
Av. França. Serà privat, en concessió. Un nou negoci sobre el patrimoni públic per a
convertir - ho en centre esportiu privat.-

REGAL DE 10.000 M2 DE SÒL ESCOLAR PER A COL·LEGI PRIVAT
Al centre escolar privat, MARNI, que imparteix classes en plantes baixes del
barri valencià d'Orriols, se li han regalat 10.000 m2 de sòl escolar públic.

REQUALIFICACIÓ DE PARCEL·LES ESCOLARS. PERMUTA AMB DUNE S.L.
Es Convoca per l'Ajuntament un concurs per a construir VPO sobre sòl
municipal en Av. dels Tarongers, amb opció de compra de les vivendes per part de
l'Ajuntament, ja que pensava en un futur comprar algunes d'elles per a realojos
dels derrocaments del Cabanyal (un projecte especulatiu la denúncia del qual ha
arribat fins al Suprem i que pretén obrir aquest barri declarat Bé d'Interés Cultural,
amb una gran avinguda i la demolició d'1.500 cases)..

AdjuntMida
Microsoft Office document icon Butlletí Num105.doc169 KB
temes_noticies: