El preàmbul a la llei aprovada el passat 5 de desembre.Te algunes xerrades memorables

LLEI 9/2006, de 5 de desembre de 2006, reguladora de camps de golf a la Comunitat Valenciana. [2006/14296]

PREÀMBUL
El golf, com a pràctica esportiva, ha experimentat un important procés de creixement en els últims anys, i s'ha convertit en un dels esports més practicats, tant pels valencians com pel gran nombre de visitants que rep la la Comunitat Valenciana, ja que per les seues especials característiques s'adapta perfectament a qualsevol edat i condició física, i satisfà les creixents demandes d'oci i salut de les societats avançades.
Ambientalment, el golf, per la seua gran extensió i capacitat d'adaptació al medi, pot constituir i ha de constituir un instrument que contribuïsca a la preservació i millora dels valors ambientals i paisatgístics del territori, tant del lloc on s'ubica com de l'entorn, en especial de les zones degradades.

Des del punt de vista econòmic, el golf és una activitat que pot representar un segment específic del sector turístic que complementa les ofertes tradicionals i introduïx un element de qualificació d'estes. D'altra banda, l'impacte social que produïx es traduïx en un augment net de l'ocupació amb una forta component local que implica majors oportunitats per als territoris on s'ubiquen els camps de golf.
La creixent demanda d'este tipus d'instal*lacions, tant per a residents com a visitants, constituïx per tant una oportunitat que l'administració ha de canalitzar, i resulta evident que el golf, ben regulat i ordenat, pot adquirir un caràcter dinamitzador i diversificador de l'activitat econòmica. La Generalitat, conscient de les repercussions positives que el golf té en allò social, ambiental i econòmic, afronta el repte de regular el marc jurídic de la implantació territorial dels camps de golf perquè estes instal*lacions contribuïsquen a la dinamització del territori i a millorar els valors paisatgístics de la Comunitat Valenciana.

i així que ja sabeu: VALENCIANS TOTS A UNA VEU... A JUGAR AL GOLF!!!

temes_noticies: 

Comentaris

Què bèsties que són!