IES La Serrania de Villar del Arzobispo

Jornada Lúdico- Reivindicativa: “Per una escola pública i de qualitat”

Divendres 21 de Novembre ‘08

IES La Serranía de Villar del Arzobispo

11:28 - 12:00 Hora del pati. Jornada de reflexió.
14:00 – 16:00 Dinar d'entrepà a la cantina (bar de Maruja) de l'IES.
16:00- 17:30 Desplegament de pancartes, eslógans, murals i altres panels reivindicatius a l'entrada de l'institut.
17:30- 18:00 Foto amb tots els participants en el pati junt al parking.
18:00 -18:30 Berenar: Xocolate i coca a la cantina. Col.labora l'AMPA..
18:30 – 20:00 Sala Multiusos
1.- Educació per a la Ciutatania. Estat de la qüestió.
2.- Vaga d'alumnes: tractat de Bolonya.
3.- Característiques dels Instituts rurals..
4.- Situació actual i futur de les mobilitzacions.
5.- Lectura de manifestos.
6.- Preguntes i propostes.

Assistents:Comunitat educativa de l’ IES La Serranía i extensions de Chelva i Alpuente, AMPA La Serranía, EPA de Villar, Ajuntament de Villar, entitats locals i representants del sindicats.

temes_noticies: